Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 82 คน] เมื่อ 06 ม.ค. 2564
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 78 คน] เมื่อ 06 ม.ค. 2564
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 77 คน] เมื่อ 06 ม.ค. 2564
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 77 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 141 คน] เมื่อ 15 พ.ย. 2562
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 58-60 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 332 คน] เมื่อ 17 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2