Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 176 คน] เมื่อ 06 ม.ค. 2564
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 165 คน] เมื่อ 06 ม.ค. 2564
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 166 คน] เมื่อ 06 ม.ค. 2564
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 170 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 227 คน] เมื่อ 15 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2