Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
 
รายงานสรุป ITA 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 25 ม.ค. 2564
แนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง ITA2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 25 ม.ค. 2564
บันทึกแจ้งมาตรการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 16 คน] เมื่อ 25 ม.ค. 2564
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 23 คน] เมื่อ 10 ต.ค. 2563
ประกาศใช้แผนทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 60 คน] เมื่อ 19 พ.ค. 2562
การแสดงเจตจำนงค์ของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 68 คน] เมื่อ 11 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1