Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 21 คน] เมื่อ 01 มี.ค. 2565
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 16 คน] เมื่อ 01 มี.ค. 2565
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 21 คน] เมื่อ 01 มี.ค. 2565
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 10 คน] เมื่อ 26 ม.ค. 2565
ผลคะแนน ITA 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 10 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3